Karnakata PSI/ESI Premium Test Series | MadGuy Labs

Karnakata PSI/ESI Premium Test Series

Ramesh Competitive Classes

7 Students | 4 Teachers

Batch Code

1000199

Batch Details
Start
12 February 2017
10 %
Complete
End
31 May 2017
37
Lectures
37
Weeks
M
T
W
T
F
S
S
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ,

ಈ Karnataka PSI Premium Test Seires ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಒಟ್ಟು 35 ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಇತರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ PSI Premium ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, Speed Test ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೆ ಇದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:- Karnataka PSI Premium Batch ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • 1

    Lecture 1

    16 January 2015

    Lecture 1 Details will go here...

This Feature is

Coming soon

Course Type

Online Batch

Course Price

Rs. 250.00

Please Login to Join this Batch.
Conducted By
Ramesh Competitive Classes